Statistik Perkara Pengadilan

Statistik Perkara Realtime SIPP : http://sipp.pa-bandung.go.id/statistik_perkara

 

PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS

NO BULAN TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022*
DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS
1 Januari 768 664 677 673 813  622  785  543 
2 Februari 564 631 593 635 661  666  501  519 
3 Maret 595 614 433 439 781  790  620  718 
4 April 488 628 103 135 517  691  414  561 
5 Mei 359 544 207 245 464  446  613  318 
6 Juni 488 347 889 751 572  436  667  718 
7 Juli 708 623 894 896 267  317     
8 Agustus 574 655 714 611 769  729     
9 September
634 696 898 855 799  847     
10 Oktober 675 703 649 717 722  691     
11 November 617 642 741  778 709  800     
12 Desember 591 561 443 658 454  735     
JUMLAH 7061 7308 7231 7357 7074 7075    

 

 

 

JUMLAH DAN JENIS PERKARA

NO BULAN TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022*
Pdt.G Pdt.P Jumlah Pdt.G Pdt.P Jumlah Pdt.G Pdt.P Jumlah Pdt.G Pdt.P Jumlah
1 Januari 698 68 766 579 98 677 691  122  813  674 111 785
2 Februari 508 56 564 497 96 593 575  89  664  411 90 501
3 Maret 539 56 595 362 71 433 658  123  781  524 96 620
4 April 441 47 488 97 6 103 441  76  517  330  84  414 
5 Mei 313 46 359 183 24 207 399  65  464  548  65  613 
6 Juni 453 35 488 802 87 889 482  90  572  563  104  667 
7 Juli 640 68 708 774 120 894 215  52  267       
8 Agustus 520 54 574 632 82 714 657  112  769       
9 September 559 75 634 772 126 898 665  134  799       
10 Oktober 588 86 674 568 81 649 582  140  722       
11 November 543 74 617 635 106 741 579  130  709       
12 Desember 502 80 582 377 66 443 368  86  454       
 Jumlah 6304 745 7049 6278  963  7241 6312  1219 7529      

 

JENIS PERKARA DETIL

NO KETERANGAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022*
1 Cerai Gugat 4105 4350 4670 4716 4704 2551
2 Cerai Talak 1309 1319 1415 1342 1354 672
3 Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah 357 301 308 330 325 155
4 P3HP/ Penetapan Ahli Waris 256 251 279 376 579 270
5 Dispensasi Kawin 48 61 115 219 193 63
6 Lain-lain 116 104 67 43 25 16
7 Perwalian 38 62 57 102 170 86
8 Penguasaan Anak 27 23 32 21 34 10
9 Harta Bersama 34 36 29 30 30 20
10 Asal usul anak 19 16 29 30 46 22
11 Kewarisan 12 22 25 11 18 27
12 Ekonomi Syariah 2 2 12 4 11 1
13 Izin Poligami 10 13 9 9 21 3
14 Wali adhol 4 5 7 3 11 3
15 Pembatalan Perkawinan 7 3 4 4 3 1
16 PengesahanAnak 0 1 1 1 0 0
17 Hibah/Wakaf 0 1 1 0 4 0

 

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

NO KETERANGAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022
1 Ekonomi 2295 2909 2275 1720 654
2 Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 1640 2025 2509 3268 1533
3 Meninggalkan salah satu pihak 374 470 391 412 127
4 Kekerasan dalam rumah tangga 92 89 51 62 15
5 Mabuk 46 31 21 19 5
6 Poligami 21 22 8 9 3
7 Murtad 19 24 28 30 22
8 Judi 13 16 12 10 5
9 Dihukum penjara 4 15 12 16 9
10 Madat 2 4 6 2 4
11 Cacat badan 2 3 3 2 3
12 Kawin paksa 1 2 2 1 0
13 Zina 1 1 1 0 0

 

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

NO RENTANG UMUR TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022*
1 <= 20 TAHUN 189  195 239 133
2 21 - 30 TAHUN 2035  2049 2226 1134
3 31 - 40 TAHUN 2652  2608 2853 1405
4 41 - 50 TAHUN 2163  2369 2575 1268
5 51 - 60 TAHUN 1092  1177 1485 816
6 > 60 TAHUN 768  794 946 515

 

STATISTIK BERDASARKAN USIA PERNIKAHAN 

NO RENTANG USIA PERNIKAHAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022*
1 <= 1 TAHUN  156 190 80
2 1 - 3 TAHUN  348 372 159
3 3 - 5 TAHUN  341 334 153
4 5 - 10 TAHUN  1129 1231 496
5 =>10 TAHUN  4835 5080 2269

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

NO TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022*
1 S3  20 21  25 55 20
2 S2  160 172 179 269 134
3 S1  1266 1353 1427 1868 1000
4 D4  25 33  41 55 40
5 D3  514 491 494 574 308
6 D2  19 18  32 44 17
7 D1  123 172 121 113 67
8 SMA  3852 4495 4513 4902 2514
9 SMP  1118 1300 1364 1406 633
10 SD  668 841  977 997 458
11 TK/TIDAK ADA  16 14  45 52 113

 Update: 29 Juni 2022

 © Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung