Statistik Pengadilan

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS

NO BULAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS
1 Januari 486 457 576 579 739 589 768 664
2 Februari 411 293 562 486 577 568 564 631
3 Maret 530 409 584 590 517 652 595 614
4 April 460 441 467 493 519 594 488 628
5 Mei 471
494 488 524 405 552 359 544
6 Juni 290 450 234 375 247 267 488 347
7 Juli 404 266 615 484 742 430 708 623
8 Agustus 616 496 672 539 592 599 574 655
9 September
561 497 529 496 563 505 - -
10 Oktober 544 543 590 623 631 658 - -
11 November 560 522 564 563 540 595 
12 Desember 528 537 464 477 500 441
Jumlah 5861 5405 6345 6229 6572 6450 4544 4706

Dterima Diputus Agustus 2019

 JUMLAH DAN JENIS PERKARA

NO BULAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
Gugatan Permohanan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah
1 Januari 518 58 576 668 71 739 698 68 766
2 Februari 490 72 562 507 70 577 508 56 564
3 Maret 534 50 584 456 61 517 539 56 595
4 April 410 57 467 465 54 519 441 47 488
5 Mei 441 47 488 358 47 405 313 46 359
6 Juni 205 29 234 219 28 247 453 35 488
7 Juli 555 60 615 681 61 742 640 68 708
8 Agustus 610 62 672 528 64 592 520 54 574
9 September 470 59 529 522 41 563 - - -
10 Oktober 529 61 590 572 59 631 - - -
11 November 504 60 564 476 64 540 - - -
12 Desember 417 47 464 456 44 500 - - -
    5683 662 6345 5908 664 6572 4112 430  4542

 Gugatan Permohonan Agustus 2019

 JENIS PERKARA DETIL

NO KETERANGAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
1 Cerai Gugat 3989 4105 4350 3060
2 Cerai Talak 1211 1309 1319 946
3 Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah 222 357 301 195
4 P3HP/ Penetapan Ahli Waris 222 256 251 173
5 Lain-lain 40 116 104 39
6 Dispensasi Kawin 28 48 61 37
7 Perwalian 11 38 62 35
8 Harta Bersama 32 34 36 20
9 Asal usul anak 0 19 16 17
10 Kewarisan 36 12 22 14
11 Izin Poligami 12 10 13 8
12 Ekonomi Syariah 1 2 2 7
13 Wali adhol 5 4 5 5
14 Pembatalan Perkawinan 9 7 3 1
15 PengesahanAnak 32 27 23 1
16 Penunjukan orang lain sebagai wali 10 0 0 0
17 Hibah/Wakaf 1 0 1 0
18 Izin Kawin 1 0 0 0

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

NO KETERANGAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
1 Ekonomi 1965 2295 1720
  Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 1359 1640 1304
3 Meninggalkan salah satu pihak 324 374 316
4 Kekerasan dalam rumah tangga 87 92 57
5 Mabuk 30 46 20
6 Poligami 24 21 16
7 Murtad 14 19 13
8 Judi 14 13 8
9 Dihukum penjara 4 4 9
10 Madat 4 2 1
11 Cacat badan 2 2 1
12 Kawin paksa 1 1 2
13 Zina 1 1 0
  JUMLAH      

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

NO RENTANG UMUR TAHUN 2018 TAHUN 2019
1 <= 20 TAHUN  153 133
2 21 - 30 TAHUN  1863 1355
3 31 - 40 TAHUN  2489 1742
4 41 - 50 TAHUN  1808 1377
5 51 - 60 TAHUN  844 702
6 > 60 TAHUN  612 450

Umur Agustus 2019

 STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

NO TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2018 TAHUN 2019
1 S3  20 16
2 S2  160 105
3 S1  1266 929
4 D4  25 21
5 D3  514 331
6 D2  19 13
7 D1  123 126
8 SLTA  3852 2930
9 SLTP  1118 799
10 SD  668 486
11 TK  16 10

 Pendidikan Agustus 2019