Statistik Pengadilan

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS

NO BULAN TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS
1 Januari 496 10 486 457 576 579 739 589
2 Februari 416 223 411 293 562 486 577 568
3 Maret 474 369 530 409 584 590 517 652
4 April 457 412 460 441 467 493 519 594
5 Mei 464 339 471 494 488 524 405 552
6 Juni 356 442 290 450 234 375 247 267
7 Juli 241 422 404 266 615 484 742 430
8 Agustus 546 374 616 496 672 539 289 197
9 September
525 501 561 497 529 496
10 Oktober 468 608 544 543 590 623
11 November 435 579 560 522 564 563
12 Desember 448 475 528 537 464 477
Jumlah 5326 4754 5861 5405 6345 6229 4035 3849

Diterima dan Diputus

JUMLAH DAN JENIS PERKARA

NO BULAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
Gugatan Permohanan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah
1 Januari 448 38 486 518 58 576 668 71 739
2 Februari 408 3 411 490 72 562 507 70 577
3 Maret 492 38 530 534 50 584 456 61 517
4 April 419 41 460 410 57 467 465 54 519
5 Mei 432 39 471 441 47 488 358 47 405
6 Juni 259 31 290 205 29 234 219 28 247
7 Juli 381 23 404 555 60 615 681 61 742
8 Agustus 569 47 616 610 62 672 260 197 457
9 September 501 60 561 470 59 529      
10 Oktober 499 45 544 529 61 590      
11 November 520 40 560 504 60 564      
12 Desember 467 61 528 417 47 464      
    5395 466 5861 5683 662 6345 3614 589 4203

 Jenis Perkara Gugatan dan Permohonan

JENIS PERKARA DETIL

NO KETERANGAN TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 Cerai Gugat 3616 3989 4105 2678
2 Cerai Talak 1115 1211 1309 785
3 Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah 236 222 357 202
4 P3HP/ Penetapan Ahli Waris 2 222 256 139
5 Lain-lain 17 40 116 74
6 Dispensasi Kawin 26 28 48 40
7 Perwalian 37 11 38 37
8 Harta Bersama 23 32 34 24
9 Penguasaan Anak 23 32 27 15
10 Kewarisan 202 36 12 14
11 Izin Poligami 9 12 10 12
12 Asal usul anak 0 0 19 9
13 Wali adhol 6 5 4 4
14 Pembatalan Perkawinan 11 9 7 1
15 Ekonomi syariah 0 1 2 1
16 Pengesahan anak 0 1 1 0
17 Penunjukan orang lain sebagai wali 0 10 0 0
18 Hibah 0 1 0 0
19 Izin Kawin 0 1 0 0

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

NO KETERANGAN TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 Ekonomi 0 6 1965 1343
2 Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 2 4 1359 1024
3 Meninggalkan salah satu pihak 0 2 324 247
4 Kekerasan dalam rumah tangga 0 2 87 64
5 Mabuk 0 0 30 40
6 Poligami 0 0 24 15
7 Murtad 0 0 14 14
8 Judi 0 0 14 7
9 Dihukum penjara 0 0 4 3
10 Madat 0 0 4 2
11 Cacat badan 0 0 2 1
12 Kawin paksa 0 0 1 1
13 Zina 0 0 1 0

 STATISTIK UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

Statistik Umur

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

Statistik Pendidikan