Statistik Pengadilan

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS

NO BULAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS
1 Januari 576 579 739 589 768 664 677  637 
2 Februari 562 486 577 568 564 631 593  635 
3 Maret 584 590 517 652 595 614 433  439 
4 April 467 493 519 594 488 628 103  135 
5 Mei 488 524 405 552 359 544 207  245 
6 Juni 234 375 247 267 488 347 889  751 
7 Juli 615 484 742 430 708 623 894  896 
8 Agustus 672 539 592 599 574 655 714  611 
9 September
529 496 563 505 634 696 898  855 
10 Oktober 590 623 631 658 675 703  
11 November 564 563 540 595 617 642  
12 Desember 464 477 500 441 591 561  
Jumlah 6345 6229 6572 6450 7061 7308 5398  5204 

Diterima dan diputus 2020

 JUMLAH DAN JENIS PERKARA

NO BULAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
Gugatan Permohanan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah
1 Januari 668 71 739 698 68 766 579  98  677 
2 Februari 507 70 577 508 56 564 497  96  593 
3 Maret 456 61 517 539 56 595 362  71  433 
4 April 465 54 519 441 47 488 97  103 
5 Mei 358 47 405 313 46 359 183  24  207 
6 Juni 219 28 247 453 35 488 802  87  889 
7 Juli 681 61 742 640 68 708 774  120  894 
8 Agustus 528 64 592 520 54 574 632  82  714 
9 September 522 41 563 559 75 634 772  126  898 
10 Oktober 572 59 631 588 86 674      
11 November 476 64 540 543 74 617       
12 Desember 456 44 500 502 80 582       
    5908 664 6572 6304  745  7049  4698  710 

5408

Gugatan dan Permohonan 2020 

 JENIS PERKARA DETIL

NO KETERANGAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
1 Cerai Gugat 3989 4105 4350 4670  3625
2 Cerai Talak 1211 1309 1319 1415  1019
3 Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah 222 357 301 308  252
4 P3HP/ Penetapan Ahli Waris 222 256 251 279  270
5 Dispensasi Kawin 28 48 61 115  176
6 Lain-lain 40 116 104 67  19
7 Perwalian 11 38 62 57  75
8 Penguasaan Anak 32 27 23 32  9
9 Harta Bersama 32 34 36 29  24
10 Asal usul anak 0 19 16 29  20
11 Kewarisan 36 12 22 25  7
12 Ekonomi Syariah 1 2 2 12  3
13 Izin Poligami 12 10 13 9  7
14 Wali adhol 5 4 5 7  3
15 Pembatalan Perkawinan 9 7 3 4  3
16 PengesahanAnak 1 0 1 1  1
17 Hibah/Wakaf 1 0 1 1  

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

NO KETERANGAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
1 Ekonomi 1965 2295 2909  1687
2 Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 1359 1640 2025  1600
3 Meninggalkan salah satu pihak 324 374 470  266
4 Kekerasan dalam rumah tangga 87 92 89  37
5 Mabuk 30 46 31  17
6 Poligami 24 21 22  5
7 Murtad 14 19 24  21
8 Judi 14 13 16  10
9 Dihukum penjara 4 4 15  10
10 Madat 4 2 4  6
11 Cacat badan 2 2 3  3
12 Kawin paksa 1 1 2  1
13 Zina 1 1 1  1

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

NO RENTANG UMUR TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
1 <= 20 TAHUN  153 189  150
2 21 - 30 TAHUN  1863 2035  1577
3 31 - 40 TAHUN  2489 2652  1988
4 41 - 50 TAHUN  1808 2163  1791
5 51 - 60 TAHUN  844 1092  859
6 > 60 TAHUN  612 768  569

Statistik Umur 2020

 STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

NO TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
1 S3  20 21  20
2 S2  160 172 144
3 S1  1266 1353 1066
4 D4  25 33  29
5 D3  514 491 354
6 D2  19 18  20
7 D1  123 172  92
8 SLTA  3852 4495 3432
9 SLTP  1118 1300 1046
10 SD  668 841  709
11 TK  16 14  15

 

 Statistik Pendidikan 2020