Statistik Pengadilan

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS

NO BULAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS
1 Januari 486 457 576 579 739 589 768 664
2 Februari 411 293 562 486 577 568 564 631
3 Maret 530 409 584 590 517 652 595 614
4 April 460 441 467 493 519 594 488 628
5 Mei 471
494 488 524 405 552 359 544
6 Juni 290 450 234 375 247 267 488 346
7 Juli 404 266 615 484 742 430 - -
8 Agustus 616 496 672 539 592 599 - -
9 September
561 497 529 496 563 505 - -
10 Oktober 544 543 590 623 631 658 - -
11 November 560 522 564 563 540 595 
12 Desember 528 537 464 477 500 441
Jumlah 5861 5405 6345 6229 6572 6450 3262 3427

Dterima Diputus Juni 2019

 

JUMLAH DAN JENIS PERKARA

NO BULAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
Gugatan Permohanan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah
1 Januari 518 58 576 668 71 739 698 68 766
2 Februari 490 72 562 507 70 577 508 56 564
3 Maret 534 50 584 456 61 517 539 56 595
4 April 410 57 467 465 54 519 441 47 488
5 Mei 441 47 488 358 47 405 313 46 359
6 Juni 205 29 234 219 28 247 453 35 488
7 Juli 555 60 615 681 61 742 - - -
8 Agustus 610 62 672 528 64 592 - - -
9 September 470 59 529 522 41 563 - - -
10 Oktober 529 61 590 572 59 631 - - -
11 November 504 60 564 476 64 540 - - -
12 Desember 417 47 464 456 44 500 - - -
    5683 662 6345 5908 664 6572 2952 308  3260

 Gugatan Permohonan Juni 2019

 

JENIS PERKARA DETIL

NO KETERANGAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
1 Cerai Gugat 3989 4105 4350 2181
2 Cerai Talak 1211 1309 1319 675
3 Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah 222 357 301 135
4 P3HP/ Penetapan Ahli Waris 222 256 251 129
5 Lain-lain 40 116 104 27
6 Dispensasi Kawin 28 48 61 25
7 Perwalian 11 38 62 25
8 Harta Bersama 32 34 36 11
9 Penguasaan Anak 32 27 23 15
10 Kewarisan 36 12 22 10
11 Izin Poligami 12 10 13 6
12 Asal usul anak 0 19 16 13
13 Wali adhol 5 4 5 4
14 Pembatalan Perkawinan 9 7 3 1
15 Ekonomi syariah 1 2 2 4
16 Pengesahan anak 1 1 0 1
17 Penunjukan orang lain sebagai wali 10 0 0 0
18 Hibah/Wakaf 1 0 1 0
19 Izin Kawin 1 0 0 0

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

NO KETERANGAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
1 Ekonomi 6 1965 2295 1156
2 Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 4 1359 1640 930
3 Meninggalkan salah satu pihak 2 324 374 237
4 Kekerasan dalam rumah tangga 2 87 92 47
5 Mabuk 0 30 46 16
6 Poligami 0 24 21 14
7 Murtad 0 14 19 8
8 Judi 0 14 13 6
9 Dihukum penjara 0 4 4 6
10 Madat 0 4 2 1
11 Cacat badan 0 2 2 1
12 Kawin paksa 0 1 1 2
13 Zina 0 1 1 0

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

NO RENTANG UMUR TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
1 <= 20 TAHUN      153 94
2 21 - 30 TAHUN      1863 962
3 31 - 40 TAHUN      2489 1261
4 41 - 50 TAHUN      1808 970
5 51 - 60 TAHUN      844 532
6 > 60 TAHUN      612 309

Umur Juni 2019

 

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

NO TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
1 S3      20 2102
2 S2      160 679
3 S1      1266 542
4 D4      25 336
5 D3      514 245
6 D2      19 10
7 D1      123 108
8 SLTA      3852 2102
9 SLTP      1118 542
10 SD      668 336
11 TK      16 6

 Pendidikan Juni 2019