Statistik Perkara Pengadilan

Statistik Perkara Realtime SIPP : http://sipp.pa-bandung.go.id/statistik_perkara

PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS

NO BULAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021*
DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS
1 Januari 739 589 768 664 677 637 813  622 
2 Februari 577 568 564 631 593 635 661  666 
3 Maret 517 652 595 614 433 439 781  790 
4 April 519 594 488 628 103 135 517  691 
5 Mei 405 552 359 544 207 245 464  446 
6 Juni 247 267 488 347 889 751 572  436 
7 Juli 742 430 708 623 894 896 267  317 
8 Agustus 592 599 574 655 714 611 769  729 
9 September
563 505 634 696 898 855
10 Oktober 631 658 675 703 649 717
11 November 540 595 617 642 741  778
12 Desember 500 441 591 561 443 658
JUMLAH 6572 6450 7061 7308 7231 7357 4844 4737

7374

JUMLAH DAN JENIS PERKARA

NO BULAN TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021*
Gugatan Permohonan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah
1 Januari 698 68 766 579 98 677 691  122  813 
2 Februari 508 56 564 497 96 593 575  89  664 
3 Maret 539 56 595 362 71 433 658  123  781 
4 April 441 47 488 97 6 103 441  76  517 
5 Mei 313 46 359 183 24 207 399  65  464 
6 Juni 453 35 488 802 87 889 482  90  572 
7 Juli 640 68 708 774 120 894 215  52  267 
8 Agustus 520 54 574 632 82 714 657  112  769 
9 September 559 75 634 772 126 898 665  134  799 
10 Oktober 588 86 674 568 81 649
11 November 543 74 617 635 106 741
12 Desember 502 80 582 377 66 443
 Jumlah 6304 745 7049 6278  963  7241 4783  863 5646

JENIS PERKARA DETIL

NO KETERANGAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021*
1 Cerai Gugat 4105 4350 4670 4716 3328
2 Cerai Talak 1309 1319 1415 1342  935
3 Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah 357 301 308 330 224
4 P3HP/ Penetapan Ahli Waris 256 251 279 376 369
5 Dispensasi Kawin 48 61 115 219 120
6 Lain-lain 116 104 67 43 20
7 Perwalian 38 62 57 102 113
8 Penguasaan Anak 27 23 32 21 22
9 Harta Bersama 34 36 29 30 23
10 Asal usul anak 19 16 29 30 23
11 Kewarisan 12 22 25 11 8
12 Ekonomi Syariah 2 2 12 4 4
13 Izin Poligami 10 13 9 9 13
14 Wali adhol 4 5 7 3 7
15 Pembatalan Perkawinan 7 3 4 4 2
16 PengesahanAnak 0 1 1 1 0
17 Hibah/Wakaf 0 1 1 0 2

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

NO KETERANGAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021*
1 Ekonomi 2295 2909 2275 1121
2 Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 1640 2025 2509 2061
3 Meninggalkan salah satu pihak 374 470 391 311
4 Kekerasan dalam rumah tangga 92 89 51 41
5 Mabuk 46 31 21 14
6 Poligami 21 22 8 5
7 Murtad 19 24 28 17
8 Judi 13 16 12 9
9 Dihukum penjara 4 15 12 11
10 Madat 2 4 6 2
11 Cacat badan 2 3 3 2
12 Kawin paksa 1 2 2 0
13 Zina 1 1 1 0

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

NO RENTANG UMUR TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021*
1 <= 20 TAHUN 189  195 191
2 21 - 30 TAHUN 2035  2049 1542
3 31 - 40 TAHUN 2652  2608 1959
4 41 - 50 TAHUN 2163  2369 1698
5 51 - 60 TAHUN 1092  1177 912
6 > 60 TAHUN 768  794 628

STATISTIK BERDASARKAN USIA PERNIKAHAN 

NO RENTANG USIA PERNIKAHAN TAHUN 2020 TAHUN 2021*
1 <= 1 TAHUN  156 109
2 1 - 3 TAHUN  348 251
3 3 - 5 TAHUN  341 211
4 5 - 10 TAHUN  1129 803
5 =>10 TAHUN  4835 3381

 STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

NO TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021*
1 S3  20 21  25 37
2 S2  160 172 179 172
3 S1  1266 1353 1427 1190
4 D4  25 33  41 36
5 D3  514 491 494 375
6 D2  19 18  32 28
7 D1  123 172 121 78
8 SMA  3852 4495 4513 3327
9 SMP  1118 1300 1364 976
10 SD  668 841  977 696
11 TK/TIDAK ADA  16 14  45 25