Statistik Perkara Pengadilan

Statistik Perkara Realtime SIPP : http://sipp.pa-bandung.go.id/statistik_perkara

PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS

NO BULAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021
DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS
1 Januari 739 589 768 664 677 637 813  622 
2 Februari 577 568 564 631 593 635 661  666 
3 Maret 517 652 595 614 433 439  
4 April 519 594 488 628 103 135  
5 Mei 405 552 359 544 207 245  
6 Juni 247 267 488 347 889 751  
7 Juli 742 430 708 623 894 896  
8 Agustus 592 599 574 655 714 611  
9 September
563 505 634 696 898 855  
10 Oktober 631 658 675 703 649 717  
11 November 540 595 617 642 741  778    
12 Desember 500 441 591 561 443 658  
Jumlah 6572 6450 7061 7308 7231 7357 1474  1288 

Diterima dan Diputus

JUMLAH DAN JENIS PERKARA

NO BULAN TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021
Gugatan Permohonan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah
1 Januari 698 68 766 579 98 677 691  122  813 
2 Februari 508 56 564 497 96 593 571  89  660 
3 Maret 539 56 595 362 71 433      
4 April 441 47 488 97 6 103      
5 Mei 313 46 359 183 24 207      
6 Juni 453 35 488 802 87 889      
7 Juli 640 68 708 774 120 894      
8 Agustus 520 54 574 632 82 714      
9 September 559 75 634 772 126 898      
10 Oktober 588 86 674 568 81 649      
11 November 543 74 617 635 106 741      
12 Desember 502 80 582 377 66 443      
   Jumlah 6304 745 7049 6278  963  7241 1262  211 1473

Gugatan dan Permohonan

JENIS PERKARA DETIL

NO KETERANGAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021
1 Cerai Gugat 4105 4350 4670 4716 552
2 Cerai Talak 1309 1319 1415 1342  116
3 Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah 357 301 308 330 42
4 P3HP/ Penetapan Ahli Waris 256 251 279 376 51
5 Dispensasi Kawin 48 61 115 219 21
6 Lain-lain 116 104 67 43 1
7 Perwalian 38 62 57 102 18
8 Penguasaan Anak 27 23 32 21 2
9 Harta Bersama 34 36 29 30 4
10 Asal usul anak 19 16 29 30 3
11 Kewarisan 12 22 25 11 0
12 Ekonomi Syariah 2 2 12 4 0
13 Izin Poligami 10 13 9 9 1
14 Wali adhol 4 5 7 3 2
15 Pembatalan Perkawinan 7 3 4 4 0
16 PengesahanAnak 0 1 1 1 0
17 Hibah/Wakaf 0 1 1 0 0

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

NO KETERANGAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021
1 Ekonomi 2295 2909 2275 144
2 Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 1640 2025 2509 252
3 Meninggalkan salah satu pihak 374 470 391 46
4 Kekerasan dalam rumah tangga 92 89 51 7
5 Mabuk 46 31 21 0
6 Poligami 21 22 8 1
7 Murtad 19 24 28 3
8 Judi 13 16 12 1
9 Dihukum penjara 4 15 12 0
10 Madat 2 4 6 0
11 Cacat badan 2 3 3 0
12 Kawin paksa 1 2 2 0
13 Zina 1 1 1 0

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

NO RENTANG UMUR TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021
1 <= 20 TAHUN 189  195 29
2 21 - 30 TAHUN 2035  2049 219
3 31 - 40 TAHUN 2652  2608 293
4 41 - 50 TAHUN 2163  2369 281
5 51 - 60 TAHUN 1092  1177 130
6 > 60 TAHUN 768  794 104

Umur 2021

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PERNIKAHAN 

NO RENTANG UMUR PERNIKAHAN TAHUN 2020 TAHUN 2021
1 <= 1 TAHUN  156 13
2 1 - 3 TAHUN  348 32
3 3 - 5 TAHUN  341 25
4 5 - 10 TAHUN  1129 127
5 =>10 TAHUN  4835 471

Usiia Nikah 2021

 STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

NO TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021
1 S3  20 21  25 3
2 S2  160 172 179 23
3 S1  1266 1353 1427 161
4 D4  25 33  41 6
5 D3  514 491 494 53
6 D2  19 18  32 2
7 D1  123 172 121 15
8 SLTA  3852 4495 4513 506
9 SLTP  1118 1300 1364 168
10 SD  668 841  977 116
11 TK/TIDAK ADA  16 14  45 4

Pendidikan 2021