Statistik Perkara Pengadilan

Statistik Perkara Realtime SIPP : http://sipp.pa-bandung.go.id/statistik_perkara

PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS

NO BULAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS DITERIMA DIPUTUS
1 Januari 576 579 739 589 768 664 677  637 
2 Februari 562 486 577 568 564 631 593  635 
3 Maret 584 590 517 652 595 614 433  439 
4 April 467 493 519 594 488 628 103  135 
5 Mei 488 524 405 552 359 544 207  245 
6 Juni 234 375 247 267 488 347 889  751 
7 Juli 615 484 742 430 708 623 894  896 
8 Agustus 672 539 592 599 574 655 714  611 
9 September
529 496 563 505 634 696 898  855 
10 Oktober 590 623 631 658 675 703 649  717 
11 November 564 563 540 595 617 642 741  778 
12 Desember 464 477 500 441 591 561 443  658 
Jumlah 6345 6229 6572 6450 7061 7308 7231  7357 

Diterima dan Diputus 2020

JUMLAH DAN JENIS PERKARA

NO BULAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
Gugatan Permohanan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah Gugatan Permohonan Jumlah
1 Januari 668 71 739 698 68 766 579  98  677 
2 Februari 507 70 577 508 56 564 497  96  593 
3 Maret 456 61 517 539 56 595 362  71  433 
4 April 465 54 519 441 47 488 97  103 
5 Mei 358 47 405 313 46 359 183  24  207 
6 Juni 219 28 247 453 35 488 802  87  889 
7 Juli 681 61 742 640 68 708 774  120  894 
8 Agustus 528 64 592 520 54 574 632  82  714 
9 September 522 41 563 559 75 634 772  126  898 
10 Oktober 572 59 631 588 86 674 568  81  649 
11 November 476 64 540 543 74 617  635  106  741
12 Desember 456 44 500 502 80 582  377  66  443 
    5908 664 6572 6304  745  7049  6278  963

7241

Gugatan dan Permohonan 2020

JENIS PERKARA DETIL

NO KETERANGAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
1 Cerai Gugat 3989 4105 4350 4670  4716
2 Cerai Talak 1211 1309 1319 1415  1342
3 Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah 222 357 301 308  330
4 P3HP/ Penetapan Ahli Waris 222 256 251 279  376
5 Dispensasi Kawin 28 48 61 115  219
6 Lain-lain 40 116 104 67  43
7 Perwalian 11 38 62 57  102
8 Penguasaan Anak 32 27 23 32  21
9 Harta Bersama 32 34 36 29  30
10 Asal usul anak 0 19 16 29  30
11 Kewarisan 36 12 22 25  11
12 Ekonomi Syariah 1 2 2 12  4
13 Izin Poligami 12 10 13 9  9
14 Wali adhol 5 4 5 7  3
15 Pembatalan Perkawinan 9 7 3 4  4
16 PengesahanAnak 1 0 1 1  1
17 Hibah/Wakaf 1 0 1 1  0

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

NO KETERANGAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
1 Ekonomi 1965 2295 2909  2275
2 Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 1359 1640 2025  2509
3 Meninggalkan salah satu pihak 324 374 470  391
4 Kekerasan dalam rumah tangga 87 92 89  51
5 Mabuk 30 46 31  21
6 Poligami 24 21 22  8
7 Murtad 14 19 24  28
8 Judi 14 13 16  12
9 Dihukum penjara 4 4 15  12
10 Madat 4 2 4  6
11 Cacat badan 2 2 3  3
12 Kawin paksa 1 1 2  2
13 Zina 1 1 1  1

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

NO RENTANG UMUR TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
1 <= 20 TAHUN  153 189  195
2 21 - 30 TAHUN  1863 2035  2049
3 31 - 40 TAHUN  2489 2652  2608
4 41 - 50 TAHUN  1808 2163  2369
5 51 - 60 TAHUN  844 1092  1177
6 > 60 TAHUN  612 768  794

Umur 2020

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PERNIKAHAN 

NO RENTANG UMUR PERNIKAHAN TAHUN 2020
1 <= 1 TAHUN  156
2 1 - 3 TAHUN  348
3 3 - 5 TAHUN  341
4 5 - 10 TAHUN  1129
5 =>10 TAHUN  4835

Usia Nikah 2020

 STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

NO TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
1 S3  20 21  25
2 S2  160 172 179
3 S1  1266 1353 1427
4 D4  25 33  41
5 D3  514 491 494
6 D2  19 18  32
7 D1  123 172 121
8 SLTA  3852 4495 4513
9 SLTP  1118 1300 1364
10 SD  668 841  977
11 TK/TIDAK ADA  16 14  45

Pendidikan 2020